Gminny Dzień Seniora

Dnia 20 listopada 2015 r. w Gospodzie Przy Piecu w Płużnicy odbył się Gminny Dzień Seniora. Spotkanie miało na celu integrację seniorów z Gminy Płużnica oraz było formą promocji projektu i jego działań w społeczności lokalnej. Gminny Dzień Seniora był spotkaniem całej 40 osobowej grupy uczestników i uczestniczek Mobilnego Uniwersytetu III Wieku oraz innych seniorów z terenu gminy Płużnica i zaproszonych gości.
Obchody Gminnego Dnia Seniora uroczyście otworzyła Pani Mirosława Tomasik – prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Kolejnym punktem programu był występ grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Płużnicy, których przygotowaniem zajmuje się Pani Magdalena Dudzik-Gilewska.
Nie byłoby Dnia Seniora bez występów naszych wspaniałych aktorów, którzy w ramach zajęć teatralnych, pod czujnym okiem Państwa Paczkowskich, przygotowywali się do przedstawienia pt. „Seniorzy w XXI wieku”. Wspaniałe przedstawienie nagrodzone zostało gromkimi brawami i owacjami na stojąco.
„Wisienką na torcie” po zakończonym przedstawieniu okazał się występ kilku osób z grupy Błędowa. Panie, przy pomocy trenerki Pani Grażyny Majewskiej, przygotowały fantastyczny pokaz Kankana.
Wszystkie wypieki serwowane podczas Dnia Seniora zostały przygotowane przez słuchaczki Mobilnego Uniwersytetu III Wieku.
Jednym z punktów obchodów Dnia Seniora były konkursy przygotowane przez grupy uniwersyteckie dla osób uczestniczących w spotkaniu.
Zorganizowanie Gminnego Dnia Seniora możliwe było dzięki realizowanemu projektowi „Aktywny Senior – Mobilny Uniwersytet III Wieku” współfinansowanemu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.